Get Medal
GOLD MEDAL BY BALI 1 At Latest
NoNameCategory
1 NYOMAN NANTA TRI SUARTANA KUMITE INDIVIDUAL MALE -50 KG PEMULA
2 KOMANG SASTRAWAN KATA INDIVIDUAL MALE PEMULA
3 NI RAI BINTANG FAJARINI KUMITE INDIVIDUAL FEMALE -54 KG CADET
4 KOMANG SASTRAWAN KUMITE INDIVIDUAL MALE -55 KG PEMULA
5 NI NYOMAN PADMA KUSUMA KUMITE INDIVIDUAL FEMALE -35 KG PRA PEMULA
6 BALI 1 KATA TEAM MALE PEMULA

Official Partner